Poradňa - ŠIJACIE STROJE

Poradňa

Ihla sa láme:
1. Nevhodná ihla.
2. Nesprávne založená ihla.
3. Ohnutá alebo tupá ihla.
4. Ihla je pre druh šitej látky veľmi tenká.

Ihla pri šití sťahuje látku:
1. Nesprávne nastavené napätie nite.
2. Nevhodná ihla.
3. Nevhodný steh pre druh šitej látky.

Vynechávajú sa stehy:
1. Ihla je nesprávne naložená alebo ohnutá.
2. Poškodený chápač.
3. Nevhodná ihla.
4. Niť nie je správne navlečená.

Horná niť sa trhá:
1. Horná niť nie je správne navlečená.
2. Zlá kvalita nite.
3. Napätie nite je nesprávne nastavené.
4. Ihla je ohnutá alebo tupá.

Dolná niť sa trhá:
1. Dolná niť nie je správne navlečená.
2. Ohnutá, poškodená alebo zlá cievka.
3. Znečistené púzdro cievky.

Nepravidelné podávanie látky:
1. Znečistený podávač.
2. Veľmi malé stehy.

Hlasný zvuk šijacieho stroja:
1. Podávač je znečistený.

Stroj je zablokovaný alebo nešije:
1. Zlomená špička ihly sa zasekla v podávacom mechanizme.
2. Stroj je nastavený na navíjanie.
3. Ohnutá ihla sa zasekla.

Šijací stroj nepracuje:
1. Stroj nie je zapnutý.
2. Sieťová zástrčka nie je zasunutá do zásuvky.